PDA

View Full Version : RECRUIT pre-guild Nornia(for now) - pro pvp/pve guild(swe) - 60+ members alreadyTavion
25-01-2012, 04:05
SWEDISH VERSION:

Titel: Nornia, dock ej 100% säkert än. Namn som Last Wish, Momentum m.m. håller på att röstas i dagsläget. Men Nornia har mest röster än så länge.

Bakgrund:
Vi är ett irl-gäng med riktigt bra och hög erfarenhet från alla olika spel men framförallt World of Warcraft. Vi har spelat ihop sedan WOW beta och har varit ledning i olika guilds och haft egna under alla dessa år. Alltid spelat mycket och varit och krigat mot topp guilder om first kills m.m. Vi kan klicka på tangenter så att säga. Ålder på oss är runt 18-40

Nu är det tänkt att vi skall gå över till GW2 för att spelet verkar bli obeskrivligt mycket bättre än WoW.

Just därför vill vi rekrytera folk redan nu. vi är ca 60-70 personer redan och växer för varje dag. Folk från wow och IRL vänner håller på att samlas och vi kommer att bli en stor och bra guild.

Våra mål:
Målet är givetvis att bli den bästa guilden både i PVE och PVP. Dock så vill vi även vara en stor guild i detta spel(till skillnad mot wow) så alla är välkomna oavsett tidigare erfarenhet. Det är upp till dig om du platsar i core-gruppen. Och ja, bara svenskar har vi kommit fram till än. Eller rättare sagt Skandinavier.

Och det viktigaste av allt.. ATT HA KUL!

Vi inriktar oss mot:
PVE och PVP.


Kontakt: Här på forumet eller mejla fludde@gmail.com, Vi har även en hemlig grupp på facebook men ska ni vara med där så skriv ett mejl!

Hemsida: under konstruktion

NEWS: Kan med gott samvete säga att guilden växer enormt snabbt och att vi även fått in spelare som legat rank 40 i SC2(VirusTRUMPET) samt en fd. raidleader från RIFT vilket guilden hans var rankad 2a i världen. gamla WC3 spelare som tävlat i DH och kommit fram till slutspel. Crew som arrangerar stora lan(http://www.hogsbylan.se/) för allmänheten ska även börja spela med oss.


låter detta intressant så skriv gärna en apply här under och följ denna mall.

(mig själv som exempel)
-------------------------------------------
namn: Fredrik
ålder: 23 i år
nickname: Tavion

-
Ras & Klass du funderat på? Funderar på Human Warrior än så länge. De verkar bra, roliga och känns som det är en spelstil jag hanterar bra.

Tidigare erfarenheter inom spel? Spelat wow enda sen vanilla på hög nivå jämt förutom i TBC. Realm first på onyxia och C'thun. 11/12 HC ICC. 12/13 HC i cata första patch. Sedan 7/8 HC FL. DS radiar jag inte pga tappat intresse(osv osv). Spelat mycket cs innan och tävlat i det och nu spelar jag mycket bf3 i väntan på gw2.

Varför gw2? En polare visade mig två filmer på youtube(top "10 reasons to be interested in Guild Wars 2" och "Guild Wars 2 - manifesto" videon) och jag blev helt såld. Detta ska jag spela!

Är DU aktiv? Jag är så aktiv som jag kan vara. Jag tränar mycket både på gym och MMA och jobbar även som bartender. Har även flickvän. Men kommer att spela några timmar varje dag på vardagarna.

Mål(core-player, casual-player)? Core-player.

Vill du vara med i vår facebook grupp? Ja, tack(för jag vill komma in i gänget och även läsa alla nyheter inom guilden och vara med och rösta på guildnamn osv osv.)

ps. ser inte lika seriös ut som andra men vill ni vara i en guild som är bland dom bästa på servern så missa inte denna chans.

lätt och simpel rekrytering, men att rekrytera är simpelt ;)


ENGLISH VERSION:

Title: Nornia, but not 100% sure yet. Names like Last Wish, Momentum, etc. being voted in the current situation. But Nornia has the most votes so far.

Background:
We are an IRL team with really good and high experience in all different games but especially World of Warcraft. We have played together since WoW beta, and has been the leadership of the various guilds and held our own during all these years. Always played a lot and been at war against the top guilds on first kills etc. We can click on the keys, so to speak. Ages of us are around 18-40

Now it is thought that we should go over to GW2 since the game seems to be way much better than WoW.

So we're recruiting already today. We are about 60-70 people already and is growing every day. People from WoW and IRL friends are being collected and will be a great and good guild.

Our goals:
The goal is obviously to be the best guild both PVE and PVP. However, we also want to be a huge guild in this game (unlike wow) so everyone is welcome regardless of previous experience. It's up to you if you fall into any core group. And yes, only Swedes, we have arrived at yet. Or rather, Scandinavia.

And most important of all .. HAVE FUN!

We focus on:
PVE and PVP.


Contact: Here on the forum or email fludde@gmail.com, We also have a secret group on Facebook, to join their write me an pm or write an email!

Website: under construction

NEWS: Is in good conscience say that the guild is growing tremendously fast, and we also received a player who has been ranked 40 in SC2 (viruses trumpet) and an ex. raid leader from RIFT which guild he had was ranked 2nd in the world. old WC3 players who competed in the DH and come to the finals. Crew arranging large LAN's (http://www.hogsbylan.se/) to the public, should also start playing with us.


this sounds interesting then please write a Apply below and follow this template.

(Myself as an example)
-------------------------------------------
Name: Frederick
age: 23 years
nickname: Tavion

-
Race & Class you considered? Thinking of Human Warrior so far. They seem good, fun and feels like it's a style I manage well.

Previous experience in the game? Played wow since vanilla single high-level still apart of TB. Realm first on Onyxia and C'thun. 11/12 HC ICC. 12/13 HC Cata first patch. Since 7 / 8 HC FL. DS radii I do not because of lost interest (etc. etc.). Played a lot of cs before and competed in it and now I play a lot bf3 waiting for GW2.

Why GW2? A friend showed me two movies on youtube (top "10 Reasons to Be Interested in Guild Wars 2" and "Guild Wars 2 - manifesto" video) and I was completely sold. This I will play!

Are you active? I'm as active as I can be. I exercise a lot, both in gyms and MMA and also works as a bartender. Also has girlfriend. But will play a few hours each day on weekdays.

Objectives (core-player, casual player)? Core player.

Want to join our Facebook group? Yes, please (because I want to get into the gang and also read all the news in the guild and participate and vote on guild names, etc., etc..)

ps. do not look as serious as others, but would you be in a guild that is among the best on the server so do not miss this chance.

easy and simple recruiting, but recruiting is simple;)